Управление на времето

ХОРАТА  СА РАВНОПРАВНИ ЕДИНСТЕВЕНО по отношение на ВРЕМЕТО – ВСЕКИ ЧОВЕК има на разположение:

24 часа в едно денонощие или 1440 мин.;

365 дни в годината;

около 70 – 80 години живот.

 

Удивително е КАК и ЗАЩО за ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ:

q  Толкова малко хора успяват да постигнат МНОГО

q  И толкова много хора успяват да постигнат МАЛКО?

 

Отговора на тези два въпроса може да се даде чрез отговор на два други:

-           ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВРЕМЕТО СИ?

-           КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВРЕМЕТО СИ?

 

Или, казано накратко, КАК УПРАВЛЯВАМЕ ВРЕМЕТО СИ?

 

Как да използваме пълноценно времето си

 

Организирането на времето е изработване на умения на разума, които да Ви помагат да използвате времето си по възможно най-ефективния и продуктивен начин. Използването на подобни умения са основната разлика между ефективните и неефективните хора. Разпределяйки правилно времето си можете да се научите да:

·         определяте кои от нещата, които правите, са важни и кои могат да отпаднат

·          използвате времето си по възможно най-ефективния начин

·         увеличите часовете, в които можете да работите

·         контролирате разсейващите Ви неща, които губят времето Ви и спират потока на работа

·         увеличавате вашата продуктивност и да намалите стреса

След като започнете да използвате времето се по-ефективно, може да намалите стреса като:

·         бъдете в контрола на това, което правите

·         да бъдете продуктивни и сигурни в работата си

·         да отделяте повече време за истинска почивка  и да се наслаждавате на живота извън работа

 

Концентрация върху работата, а не върху това да бъдете заети

 

Много хора прекарват дните си побърквайки се от работа, но постигат малко, защото не се концентрират върху правилните неща.

ЕФИКАСНОСТ – да правим нещата добре и правилно

ЕФЕКТИВНОСТ – да правим правилните неща

 

Целта ни не е да сме заети и да се проваляме, а да сме ефективно организирани (да правим правилните неща) и да успяваме.

Правейки правилните неща ние ще си освобождаваме СВОБОДНО ВРЕМЕ.

 

КОИ СА ПРАВИЛНИТЕ НЕЩА?

 

Двата стълба

1.    Намиране на клиенти и грижа за тях

2.    Спонсориране на нови дистрибутори и изграждане на мрежа

 

Ще можем да постигнем конкретни резултати, само когато можем да направим ясна връзка между крайните цели и конкретните задачи, които трябва да изпълним за тяхното постигане.

 

Упражнение:

Наредете по важност: покани по телефона, продуктови и бизнес презентации, проджба на продукти и спонсориране на нови сътрудници, правене на списък, грижа за клиентите и обучение на спонсорираните дистрибутори

 

1. Който има списък – може да говори (да кани) хора

2. Който говори (кани) хора – уговаря срещи

3. Който уговаря срещи – прави презентации

4. Който прави презентации – продава продукти и спонсорира нови дистрибутори

5. Който се грижи за клиентите си и обучава спонсорираните дистрибутори – неговата мрежа е стабилна, нараства и му носи постоянно нарастващи доходи

 

ВРЕМЕВИ СТРАТЕГИИ

 Вашият личен органайзер

 Какви дейности по отношение на времето ще предприемете:

 

Утре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следващата седмица

Следващият месец

 

 

Публичност 

Да съобщя на:

 

Съобщете на хора от вашето обкръжение за дейностите, които ще предприемете. Опишете им как това ще рефлектира на вашето лично време и какви промени очаквате.

  

МАЛКО ТЕОРИЯ

 

КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ПРОБЛЕМИТЕ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ВРЕМЕТО

/СИСТЕМЕН ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД/

 

 ЦЕЛИ В ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЛАН И В ЛИЧЕН ПЛАН:

Sспецифични – да са свързани с вашите професионални задължения, желания и възможности

M – измерими – всяка цел да има критерии за сравнение на напредъка 

A – постижими – да могат да бъдат постигнати

R – реалистични –  “да обера банка” не е реалистична цел

T – разположени във времето – всяка цел следва да има начален и краен срок 

 

 

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ЗАГУБАТА НА ВРЕМЕ

 

ОТЛАГАНЕ НА РАБОТАТА

 

НЕЕФИКАСНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАДАЧИ

 

НЕУМЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С БУМАЩИНАТА

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗАСЕДАНИЯ

  

НЕУСПЕШНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ, НО

И  ...

Телефонни разговори;

Хора, които ви занимават постоянно с проблемите си;

Неочаквани посетители;

Лошо планирани и водени заседания;

Бавно четене и писане;

Кафе – паузи и тютюнопушене;

Нерешителност;

Пътуване;

Повторно извършване на една и съща работа.

 

 ПОВТОРНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕДНА И СЪЩА РАБОТА – това е вече НЕПРОСТИМА загуба на време!!!

 

ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ:

Преди да започнете да работите – МИСЛЕТЕ! Основното предимство на човека пред всички останали живи същества е, че МОЖЕ ДА МИСЛИ. Така е, но много често, това е проблем, който се илюстрира с един от героите на “Мъжки времена”:

 

“Едно е да искаш, друго е – да можеш, ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО да го направиш!”

 

Удивителен е факта, колко малко хора използват МИСЛЕНЕТО, като ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за печелене на време!

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОВА УСЛОВИЕ БИ РЕШИЛО ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И С УСПЕХА НА ЧОВЕКА – КАКТО В РАБОТАТА МУ, ТАКА И В ЖИВОТА!

 

 ФОКУС

ПОСТАВЯЙТЕ СИ ЦЕЛИ -  SMART!

ЗАДАЧИ – СРОКОВЕ – ХОРА – РЕЗУЛТАТИ!

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

 

o   Ефективното оползотворяване на времето означава намирането на нови начини да се намери време, да се пести време и да се „разтегля” времето.

o   Всеки час отделен за ефективно планиране пести три – четири часа при изпълнението и осигурява по-добри резултати.

o   Добре определените приоритети допринасят много за ефективността на човека, оставяйки време за концентриране върху това, което има най-голямо значение.

o   „Един час време без прекъсване, отделено за приоритетите” може да предостави възможността да се концентрирате върху най-приоритетната работа”.

 

ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАШЕТО ВРЕМЕ

 

За да управлявате ефективно вашето време, трябва да се научите да контролирате вашето собствено време и съдържанието на това, което правите. След това трябва да си наложите да използвате времето си най-ефективно. Това изисква да се премахнат препятствията, които ви пречат да използвате по най-добрия начин времето си и след това да решите кои са приоритетните задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Един подход да направите това е както следва:

 

  1. Поставете си цели за това, което искате да постигнете. Направете списък на задачите, които трябва да бъдат изпълнени за период от шест месеца (дългосрочни цели); за период от три месеца (междинни цели) и днес (ежедневни цели).
  2. Определете резултатите, които трябва да бъдат постигнати с изпълнението на тези задачи – какво се надявате да постигнете с вашите усилия.
  3. Приоритизирайте резултатите. Един от подходите за идентифицирането на приоритетите е обозначаването им по азбучен ред (А, Б, В). Приоритетите, обозначени с „А” означават най-важните и желателни резултати.
  4. Изгответе ежедневен списък на задачите, които трябва да изпълните, започвайки с приоритет „А”.

Добре дефинираните приоритети допринасят много за вашата ефективност, като ви позволяват да фокусирате времето си върху това, което е най-важно. Тогава можете да се концентрирате по-добре, да посветите повече енергия на текущата работа и да премахнете лошите навици за работа. Приоритетите ви помагат да избегнете загубването в детайлите на работата и ви помагат да подредите конкуриращите се изисквания към вашето време. Формулярът на стр. 12-5 може да ви помогне да обмислите, определите и приоритизирате вашите дългосрочни, междинни и ежедневни цели.


ВАШИЯТ СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

 

Неща, които трябва да бъдат направени

Желани резултати

Приоритети А, Б, В

 

Дългосрочни цели

 

 

 

 

Междинни цели

Ежедневни цели

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ВРЕМЕ

 

Отговорете на следния въпрос на предвидените празни редове:

 

Какво научихте днес за управлението на времето по принцип?

 

_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

Принципи на самоорганизирането. В основата на тези принципи е третият навик на високоефективните хора “Поставете първите неща на първо място”

Упражнение:

Кое е нещото, което бихте могли да правите, /но не го правите сега/ и което, ако го правите редовно, би предизвикало огромна, положителна промяна във вашата работа с Форевър?