Как да се справяме с възражения

 

Всекидневно по време на срещи за спонсориране всеки от нас се сблъсква с възражения. То означава нещо направено с цел. Защо да не гледаме на възражението от тази гледна точка? Използвайте позитивното подзначение? Нещо, за което да се борите.
            Възраженията могат да ви предоставят възможността да създадете взаимоотношения с вашите потенциални дистрибутори, като ги изслушвате и разбирате техните чувства, като им дадете възможност да се разкрият пред вас.
            Окуражавайте вашия потенциален дистрибутор да прави възражения! Те се превръщат в благоприятна за вас възможност да изчистите фалша и да създадете чувството на доверие и честност в потенциалният ви дистрибутор.
            Друга позитивна интерпретация на възраженията е да ги приемате като въвеждане към благоприятната промяна на интересите и чувствата на вашия потенциален дистрибутор. Всъщност това е едно от нашите задължения, като мрежовици. На нас ни се заплаща, за да слушаме възраженията на другите.
            Начина, по който трябва да приемаме възраженията е да ги приемаме като благоприятна възможност . Та нали ако нямаше хора с възражения всеки, с който говорите ще се включи във вашия бизнес. Вие бързо щяхте да включите всички и с МЛМ бизнеса ви ще е свършено!
            Да приветстваме възраженията, е част от нашата работа. Ето защо ние имаме 40-50% от крайната продажба и комисионни от работата на организацията ни. Тази гледна точка прави ли забавна концепцията за възраженията?
            Най интересното е, че колкото повече практикуваме, толкова по-лесно и забавно ще става.

                

                “Това звучи точно като онези пирамидални схеми.”
           

            Колко пъти сте чували подобно възражение?

 
            И колко пъти сте отговаряли така: “Е, това е мултилевъл маркетинг компания, и разбира се това не е незаконен бизнес,” или пък така, “Да, но тази компания е различна…”?
            Колко часове сте прекарали търсейки
отговор на въпроси като: Как потенциалният дистрибутор реагира, когато вие се обръщате към него с раздразнение или неудобство реагирате лично на неговото възражение?
           Дали вашият потенциален дистрибутор наистина желае да му отговорите с вашето мнение - мнение, което е погрешно според него?            
           
Директният отговор на някое възражение предизвиква отдръпване. Вие казвате бяло, човека срещу вас черно. Кой е прав? Нещо повече кой ще се окаже сгрешил? Знаете ли нещо, което той не знае?
            Някой някога успял ли е да ви накара или убеди да направите нещо, което не сте искали да направите? Разбира се, че не! Благодарен ли сте на този, който ви казва че грешите? Разбира се, че не! Вместо да
бързате да се справите с  възраженията : Слушайте! Слушайте! Слушайте!  
            Слушайте през това,което ви казват, за да чуете как те мислят и чувстват.Техните възражения са гласът на част от техните истински мисли и чувства. Първоначалното възражение, почти винаги е замъглена проява или оправдание за техните дълбоки, лични страхове. Чуйте техните истински грижи и интереси зад дима на възражението.
Важно е да помним, че възражението не е отрицателна реакция, то е индикатор на положителни размисли у човека дали да стане дистрибутор или да си купи продукт.

 

      Кога трябва да се заемем с възражението?

      Обикновено най –добрият момент да се отговори на възраженията е тогава, когато възникнат.              Когато избягваме отговора, съществува опасноста нашият потенциален клиент или дистрибутор да не се концентрира повече върху нашето представяне, докато не получи отговор на повдигнатия проблем. Има обаче определени ситуации, когато е по добре да отложим отговора на едно възражение - ако примерно човекът с когото разговаряме повдигне проблем, на който смятаме да  обърнем внимание по-нататък в изложението си. В този случай просто трябва да му обясним, че това е важен въпрос и че ще го изясним подробно по-късно. След това трябва да получим съгласието на нашия събеседник да продължим с представянето. Отлагането на отговора на възражението ни помага да запазим контрол над разговора и провеждането му в желаната от нас последователност. След като приключим обаче е необходимо да разберем от нашия събеседник  въпроса, който е зададен чрез  неговото възражение                      
                     
            Процесът на слушане през възраженията е мощен инструмент за създаване на добри взаимоотношения с хората. Той може да бъде използван във вашата работа по набиране на нови дистрибутори за вашия МЛМ бизнес, но също така и във всеки разговор, в който някой не се съгласява с вашата гледна точка. Процесът на слушане наистина ни дава възможност да оценим ценностите на другите, което ни позволява по-добре да разберем, кои всъщност са те.Това им позволява да изразят своите разочарования, да споделят своите чувства и да останат емоционално защитени в комуникацията си с вас.
            И в свят, в който хората рядко се изслушват, вашето желание да ги изслушате искрено, ще ги привлича към вас като магнит.            
            Не всеки разговор ще завършва с очакваното във ваша полза положително действие на потенциалния ви дистрибутор. Често, този процес ще отнеме повече от един разговор. Някои потенциални дистрибутори ще имат дълбоки, сложни чувства по отношение на дадена гледна точка, чувства, които ще изискват повече от един разговор. Вие ги стимулирате към това, като ги изслушвате искрено, без да изисквате нищо в замяна.            
            Вашата цел е да завършите комуникацията си с тях. Няма значение дали вашият потенциален дистрибутор се включва във вашия бизнес или дори си променя гледната точка, докато вие имате правилното изслушване, което ги окуражава, вие ще успявате във вашата работа.
           

            Първа стъпка: Прегърнете възражението
           
            Да прегърнеш означава да задържиш нещо в ръцете си в израз на привързаност. Каква драстична разлика от обикновения сценарий за преодоляване на възраженията съгласен / несъгласен. За да изразите своята привързаност, като изслушвате възражението, без да спорите или да се защитавате, може да ви се струва неестествено в началото, но продължете така и ще видите какво ще се случи.
            “Аз нямам достатъчно време за да се занимавам с този бизнес.” Приемете възражението. Но не казвайте “Напротив имате” или “Не ви е необходимо да имате много свободно време”. Тези изрази отвръщат на направеното възражение като защитен шахматен код. Съпротивата и натискането само подканят вашия потенциален дистрибутор да се отдръпне. Застанете на тяхна страна. Съгласете се с тях и се опитайте да откриете нещо повече. Прегърнете възражението и то искрено.
            Възраженията, които хората правят се отнасят до това кое хората смятат за истина. И те са много реални за тях.
                        “Аз нямам достатъчно време за да се занимавам с този бизнес.” Това означава че тяхното време е запълнено. Че те се чувстват претоварени. Разстроени. Работещи много часове. Без време за забавления. Вие знаете какво може да им предостави вашия бизнес, но те знаят само че те нямат време за това.
            И така нима вие ще започнете да им правите план на деня, за да откриете достатъчно време, така че те да могат да правят този бизнес? Нима искате да някой да ви диктува как трябва да ви изглежда деня?
            Запомнете натиснете ли те също ще натиснат, но назад - ще се отдръпнат. Това срещу което се съпротивлявате си остава. Не оспорвайте! Както казах преди, те смятат нещата за истински. Не се опитвайте да ги поправяте, но не навлизайте и в техните истории.
            Техните истории не са истината. Степента с която влизате в техните истории и извинения е степента, с която вие не ги поддържате да бъдат успешни в своя живот.
                        И така какво трябва да правим в този бизнес?
            Слушайте ги. Слушайте техните грижи, какво ги тревожи. Създайте добро отношение. Гледайте ги в очите и ги слушайте. Затворете си устата и влезте в техния свят. Поставете се на тяхно място и почувствайте това, което те чувстват в момента. Отворете сърцето си и прегърнете техните.
           Това което е важно да знаете е че когато се свържете с някои по този начин, вие го оценявате. Те наистина са чути. А когато човешките същества са чути, те се променят и са готови да приемат мощните възможности, които им се предлагат.
           
            Те ще започнат да ви разкриват своето сърце. Това няма да прозвучи, сякаш го правят за първи път. То може да звучи и като яд. Гласът им може да е по-висок. А интонацията им по-остра. Просто оставете сърцето си отворено. Грубостта и остротата ще бъде омекотена. Те може да звучат изплашени. През тона им да прозира страх. Запазете сърцето си отворено. Продължавайте да прегръщате техните думи докато стигнете до следващата стъпка в процеса….
           
            Втора стъпка: Определете възражението
           
            Докато човека срещу вас споделя своите грижи, убедете се че разбирате същността на възражението. Задайте въпрос: “Какво искате да кажете?” или ги окуражете:”Разкажете ми повече за това?” подобни въпроси ще изкарат наяве това, което те наистина мислят.            
            Не се опитвайте да отгатвате какво мислят хората срещу вас. Бъдете внимателни докато слушате. Ако тя/той ви казва, че няма достатъчно време за този бизнес, открийте колко време тя мисли, че ще и е необходимо да прави успешно този бизнес, или как тя/той мисли за това, колко време вие влагате в бизнеса си.            
            Ще бъдете доста изненадани от това какво хората си мислят. Вие може да знаете, че за да успеете във вашия бизнес е достатъчно и непълно работно време - може би около 6 до 8 часа на седмица. Но вашият потенциален дистрибутор може да мисли че подобен доход се прави при пълен работен ден, 40 часа на седмица и отгоре и разбира се те наистина не разполагат с толкова време.                        Открийте. Бъдете сигурни че това което знаете за потенциалния ви дистрибутор е това което той мисли. Никога не предполагайте какво мисли той. Толкова много дистрибутори са били изпуснати поради предположения или неточни дефиниции на тяхното мислене и чувства.
            Вашата работа се състои в това да доставите, да споделите вашата бизнес възможност с потенциалните ви дистрибутори. Вие слушате за да видите дали вашия бизнес им отива, дали ще могат да го правят. Вие им предлагате бреме а не полза, ако вашият потенциален дистрибутор не може да вмести този бизнес в ежедневният си график. Вижда ли той начин да вмести този бизнес в своите настоящи задължения? Дали той вижда вашият бизнес, като още една работа с големи натоварвания, и малко ползи? Убедете се че ясно сте дефинирали възражението преди да преминете към следващата стъпка от процеса…
           
           
            Трета стъпка: Украсяване на възражението
           
            Украсяване означава да направите нещо по-красиво (да добавите въображаеми фантастични детайли).       
                 
            Нещо което трябва да запомните докато преминаваме през тази стъпка е че мрежовия маркетинг е антитеза на продажбата. В традиционните продажби вие сте научени да отвръщате на възраженията. Това оставя техните грижи и чувства свързани предимно с възражението на
второ място.     
       
            Какви мисли ви минават през главата , когато някой казва неща, с които ви кара да се чувствате лъжец? Вие се измъквате и проверявате не физически но ментално. Вашият ум отива някъде на някое приятно място като Бахамите. Той няма да остане на място на което му се казва че греши и е подтискан. Когато някой ви казва че грешите вече няма връзка между вас и човека отсреща, освен може би антагонизма. Няма свързаност. Няма приятелство.           
            Не забравяйте че възраженията освен носители на истинските грижи на човека са и свързани с емоции. Тези емоции са дълбоко вградени в едно цяло от разговорите и опита от миналото, и само чакат да надигнат своите грозни глави. Да им се противопоставяте означава те да станат още по силни и вероятно още по-грозни. Те ще ви го върнат!            
            Вместо това опитайте нещо различно. Украсете възражението. Направете го красиво. Добавете това, което му е нужно. Нека бъде чуто, разбрано и уважено          
                     

            Например да вземем класическото “Нямам време” възражение. Ето как трябва да бъде украсено:
            “Изглежда така сякаш вие наистина нямате никакво време да правите дори и малки неща. Вероятно нямате време дори за вестник, или поне за прогнозата на времето, нали? Имате ли въобще време за себе си?”            
            Можете ли да видите, как този подход утвърждава тяхното възражение и с него вашия потенциален дистрибутор? То го свързва с емоцията му. И не му противоречи
           
            С този подход вие оценявате ценностите на човека срещу вас. Те са били чути. Колко хора мислите са изслушали техните грижи, като не са имали време да свършат това което са искали напоследък? Техните мисли все още са там, но вие сте създали вече достатъчно място за да може емоцията да се разпилее. И се случва това, което трябва да се случи, чувствата от отрицателни се превръщат в положителни и вие продължавате към следващата стъпка…
           
            Четвърта стъпка: Прочистване на възражението
           
            Думата прочистване има много дефиниции: да освободите нещо от мръсотиите, да се отървете от вината или страхът; да се отървете от нежеланото.
                        Когато украсявате възражението и осигурявате място за техните емоции да се проявят, се стига и до момента, когато всички лоши неща са навън. Вашият потенциален дистрибутор се е прочистил от негативните емоции свързани с възражението.           
            Тяхното съществуване, това което виждате в тях в този момент, буквално се трансформира в момента, в който е завършено прочистването. Лека промяна в изражение на лицето ще бъде доказателство за това. Техният език на жестовете ще се промени. Те може да въздъхнат или дори да се изсмеят гръмко. Те ще се отпуснат.            
            За да свършите както трябва работата си трябва вече да преминем към следващата стъпка…
           
           
            Пета стъпка: Преходът
           
            Тази стъпка на преход е мястото на което процеса се променя от един статус към друг. Това е прехода осъществяващ връзка между две различни теми.
                        В този преход вие ще стигнете до момента, който вие толкова дълго сте търсили. Възражението е прочистено. Всички негативни емоции са отминали, поне временно и вие сега имате възможност наистина да осъществите комуникация с вашия потенциален дистрибутор.            
            Свързването се осъществява с оферирането на голямата възможност. Най мощните думи, които можете да използвате при този преход, са думи които да предразположат човека срещу вас да бъде открит и с позитивно отношение, те са “ Бихте ли желали…?” След което споделете с човека срещу вас възможността, която може би ще им отива.            
            Когато вие зададете въпроса “Ако желаете аз мога да ви покажа начин да преодолеете този проблем, ще ме изслушате ли и ще погледнете ли тези материали?”. В повечето случаи отговорът ще бъде “Да”.            
            Сега Вие и Вашият потенциален дистрибутор гледате на тази възможност заедно в една посока. И двамата сте на една и съща страна. Свързвате двете теми. Предлагате възможността и търсите отговор на въпроса дали този бизнес е за вашия потенциален дистрибутор.            
            Помнете че това, което му предлагате може да се окаже неподходящо за него. Той може и да не желае да участва в този бизнес и да не пожелае да приеме живота от вашата гледна точка.           
            Въпреки това вие сте го изслушали, удостоили сте го с нужното внимание и уважение и сте оставили положително впечатление. Вие сте създали атмосфера на загриженост и интерес. Слушайте, оценявайте и уважавайте
            Хората ще започнат да отговарят положително, когато заявявате гордо, че става въпрос за мрежов маркетинг.Вие тогава ще забележите, какво въздействие оказвате върху бъдещето на света около вас.

 

. Сега след като сме изслушали събеседника си, създали сме подходящата атмосфера  и сме получили неговото «Да» ,  отговоряме на възражението му , използвайки следната формула :   

 

почувствах – начало – открих

 

           Надявам се с примерите по-долу да бъда полезна на всички вас в най-трудното и най – възнаграждаващото ни – срещата с клиенти и потенциални партньори.

 

1.  '' МЛМ е пирамида''

Вариант 1: Повярвайте, знам как се чувствате! Всъщност аз се почувствах по същия начин в началото. Не исках дори и да си помисля, че приятелите ми могат да загубят пари. Но това, което открих е, че ФЛП дори не допуска големи инвестиции, а насърчава дистрибуторите си да купуват разумни количества продукти, които биха могли да употребяват или реализират през следващите 30 дни. А ако някой не е доволен от продуктите може да ги върне и компанията ще възстанови парите му!

Вариант 2: Има няколко критерия по които може да се различи една пирамида от една добра МЛМ компания. Най-важният е ФИРМАТА Е ПИРАМИДА, АКО ПЕЧЕЛИ ОТ ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ХОРА. В ФЛП включването на нови хора не ви носи доходи!

 

2.   ''Нямам пари!''

Вариант 1: Как мислиш, тези, които сега печелят от Форевър стотици хиляди евро месечно, с пари ли са започнали?! Нима не си купуваш сапун, шампоан, паста за зъби и перилен препарат? Продуктите на Форевър не са по-скъпи, но са по-ефикасни, безопасни и сигурни за здравето. Искаш ли да ти покажа как можеш да печелиш от разходите си? 

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че да започна ми трябват пари, нали е така във всеки традиционен бизнес. Имах чувството, че нямам никакъв шанс да създам успешен бизнес с ФЛП, защото едва свързвахме двата края. Скоро открих, че липсващите пари мога да заменя с инвестиция на време, усилия и имах постоянна опора в изгарящото ме силно желание за успех и финансова свобода. Заделих малка сума 90-100 лв. оборотни пари, ползвам продуктите, разказвам за ползите от тях на различни хора и на всеки заинтересован предлагам да работим в екип.

 

3.  ''Нямам време!''

Вариант 1: И аз си мислех, че ще ми е необходимо много време. Напротив установих, че инвестицията от време, която правим, за да разясним на близки и приятели ползата на тези продукти, ни носи бонуси (т.е.пари), а когато са достатъчно големи, за да не се занимаваме с нископлатена работа, която ни ангажира безкрайно много часове, тогава печелим тези часове. 

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че задълженията ми са толкова много, че едва ли ще ми остане време да се занимавам с ФЛП. Но открих, че стига да искам, мога да намеря поне няколко източника на време за ФЛП – да си пренаредя дневната програма, да се наспивам по-пълноценно с помощта на Алое Вера гел и Джин-чия, да спечеля някои от членовете на моето семейство за каузата и те да ми помагат както в домашната работа, така и в намирането на клиенти и нови дистрибутори.

 

4.  ''А-а, това иска много тичане''

Вариант 1: Ако не бързаш никой не те гони. Ще замениш постепенно всичко, което ползваш в къщи с продукти от Форевър, когато се убедиш, че са най-добрите и ти носят печалба, ще започнеш да говориш и с други хора за тях. Може би тогава да решиш, че няма да е лошо да подходиш по-професионално по въпроса и да се заемеш и да изучиш основните стъпки на бизнеса. И тук не тичането ще те направи победител, а желанието да поглъщаш опита на вече успелите. Стъпка по стъпка ... а после тези знания трябва да предоставиш на следващите след теб, а те на следващите ... т.е. времето, което си посветил на бизнеса си, се мултиплицира. Мултиплицират се и резултатите... 

Вариант 2: Напълно те разбирам. И аз в началото си мислех като тебе. Прочетох във фирмената политика, че за да получаваш групови и лидерски бонуси трябва всеки месец да си активен с 4 б.т. Почувствах се така, сякаш ми предлагаха да стана роб на фирмата ... и отначало отказах. Шест месеца след това открих, че продуктите са изключително полезни за мен и семейството ми. И си направих договор. След 5-6 месеца открих, че  4-те точки са лесна работа – стават ти навик. Вече 14-та година работя с ФЛП и бонусите ми са 10 пъти по-високи от заплатите на бившите ми колежки. Нали се сещаш, че техните заплати не са пораснали с повече от 20%

 

5.   ''Не мога да върша тази работа!''

Вариант 1: Какво имаш предвид? Не ползваш продукти? Не разговаряш ли с познати? И аз преди си мислех, че е много трудна работа, но се запитах: „Нима не „продаваме” на познатите си всеки ден различни неща без да получаваме за това нито стотинка? И реших да говоря за продуктите на Форевър, които ползвам и съм доволна, че ги имам. Добре, че го направих.

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че няма да се справя. Не обичам да продавам, приятелите ми да си мислят, че искам да печеля от тях. Но установих, че така и така ползвам паста за зъби, сапун, дезодорант, шампоан, балсам, препарати за почистване... за мен самата е по-добре да си купувам продукти с най-доброто качество на пазара, за възможно най-ниската цена за единица продукт. Реших, че мога да говоря за тези продукти, които използвам и от които съм доволна.

 

6.''Не съм от първите и не вярвам, че големият успех е възможен сега !''

Вариант 1: Много е добре, че не си от първите. Повечето хора оттогава са забравили, че са работили във Форевър. Тогава беше трудно –  никой не разбираше какво прави, допускаха се много грешки. В началото фирмата не беше позната и утвърдена. Сега е друго – налично е знание как се прави бизнесът. Разполагаме с подкрепата на опитни лидери и фирмата, които предлагат специални семинари за  обучение , книги, CD, DVD , Онлайн обучения и много други материали. Този, който започва първи, разполага с повече време , но това не означава, че знае как да го използва.

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че да си първи е гаранция за успех в една МЛМ компания. С просто око, обаче можеш и ти да видиш, че има много хора, които са започнали при откриването на офиса в България и не са успели, и други, които са почнали преди 2-3 години и са между първите 10 най-успешни дистрибутори на ФЛП в България.

 

7. ''Скъпи са продуктите, няма да се продават!” 

Вариант 1: Има 3 вида стоки и всичките е     трудно   да се продават: евтини – огромна конкуренция; средно скъпи – поети са от големи играчи; скъпи – логично защо се продават трудно.

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че продуктите са скъпи и няма да се намерят купувачи. С времето открих, че има три групи хора: такива, които обичат себе си и искат да притежават и използват най-доброто независимо от цената и търсят най-добрите продукти за себе си; втората група са хората, които са много заети и отдадени на работата си, не са ориентирани, но са склонни да опитат, ако им се предложи качествено и лесно обслужване; третата група са хора черногледи  подозрителни всезнайковци – има и бедни и богати сред тях. Те никога няма да си купят каквото и да е, защото ценят парите повече от себе си. Разбрах от личен опит, че просто трябва да се науча да откривам човека срещу мен от коя група е и да имам работа само с хора от първите две групи. Хората от третата група просто трябва да ги избягвам.

 

8.  ''Фирмата не се рекламира по телевизията!''

Вариант 1: Това е въпрос на преценка. При почти всички МЛМ компании необходимостта да се влагат много средства за реклама не съществува. Рекламата всъщност е препоръката, която получаваме от доволни клиенти. Всеки един от нас е жива реклама. Така има възможност да се освободят повече средства за инвестиране в създаването на нови продукти. Поради това като резултат мрежовите компании, каквато е Форевър, обикновено предлагат много по-качествени продукти от другите фирми.

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че ще ми бъде от полза ФЛП да се рекламира по телевизията. Когато осъзнах, че клиента плаща цената на рекламата, а не производителя, открих, че предпочитам парите за реклама да не увеличават цената на продуктите.

 

9.  ''Продуктите не се предлагат в магазините, как ще ги разпространявам успешно?''

Вариант 1: Това е най голямото предимство в нашия бизнес. Помисли си можеш ли през първите си няколко месеца да изградиш група от 7-9 дистрибутора, които да използват продуктите,, да продават и препоръчват ? Да !!! А  кога ще можеш без никакви инвестиции да отвориш верига от 7-9 магазина в първите си месеци от започване на собствен бизнес, при това да печелиш и 5% от оборота на техните магазини? Трудничко!

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че е по-добре продуктите да се предлагат и в магазини и аптеки. Но открих, че тогава аз като дистрибутор съм в неравностойно положение с един аптекар, например. При него постоянно влизат хора и търсят нещо и той няма възможност да им даде пълна подробна консултация какво и как да изполват за техния конкретен случай.  От друга страна, аз имам и времето и желанието да дам най-добрата възможно консултация, така, че клиента не само да стане доволен клиент, но и да стане постоянен клиент и дори бизнес партньор в ФЛП.

 

10.  ''Този бизнес не е сигурен!''

Вариант 1: Така е, в днешно време няма нищо сигурно. Дори на работното място, в мига в който могат да заменят труда ви с технология , ще го направят.Всеки бизнес е несигурен. Въпросът е това с което сме се захванали да е проверено в практиката и да гарантира възможността за успех.

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че бизнеса с ФЛП е несигурен, но осъзнах, че в съвременния свят няма никаква сигурна работа. Много по-голяма е вероятността да останеш лоялен доволен клиент на хубав продукт, отколкото да запазиш работното си място.

 

11.  ''Това е дребен бизнес, не ме занимавай с глупости!''

Вариант 1: За съжаление доста от хората в нашия бизнес използват потенциала му в ограничен мащаб. Но ние не можем да ги виним, че виждат само непосредствената продажба като източник на доходи. В този бизнес резултатите зависят пряко от мащаба, с който се работи. Както и във всеки друг между другото. Искаш ли да ти разкажа за хора , които печелят сериозно от тази дейност?

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че бизнеса с ФЛП е дребен бизнес, но промених мнението си след като само за 2-3 години печеля 2-3 пъти повече от предишната си заплата.

 

12.  ''Не съм контактна!''

Вариант 1: А това не ти ли пречи в основната ти работа и в личния живот? В нашата група провеждаме обучения по психология на успеха, които много помагат в тази посока. Бизнесът е общуване с хора и ние всеки ден се учим на това, за да сме успешни.

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че за да имам успех, трябва да познавам много хора, да съм много контактен, да умея да говоря убедително. Тогава имах една шепа приятели и още толкова познати. Сега от опит знам, че когато имаш силно желание за промяна и успех ще се научиш да се запознаваш с нови хора. Освен това многото приказки могат да удавят човека насреща. По-добре се справям, когато с малко думи казвам всичко необходимо, за да може човека да вземе информирано решение.

 

13.  ''Ако не успея да се справя! ''

Вариант 1: С какво? С това да се грижиш за себе си, да си здрава и да изглеждаш добре, да печелиш допълнителни доходи? Или с това да казваш на хората, когато те питат как така си здрава цяла зима, какво трябва да направят?

Нищо, абсолютно нищо няма да последва. Ти ще бъдеш в същата позиция както и в момента.  Включвайки се във Форевър, ти не рискуваш нищо от това, което имаш в момента. Единствено можеш да спечелиш – знания, опит, нови контакти, да се развиваш с помоща на спонсорите си и с подкрепата на фирмата и си обречен на успех.

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че мога да не успея, но разбрах, че ФЛП няма да ме накаже за това. Ако не се справя с ФЛП бизнеса, какво от това – няма да ме уволнят, няма да ми отнемат правото да ползвам 30% намаление при покупка на продукти? Нищо лошо няма да ми се случи.  Дори ще запазя шансовете си в бъдеще, ако продължа усилията си да търся бизнес партньори, да попадна на подходящите хора и да успея.

 

  1.   ''Не познавам много хора!''

Вариант 1: Не мисли само за най-близките си хора, всеки човек на 40 г възраст има поне 500 човека, които познава.

Вариант 2: И аз като повечето хора се движа в един затворен кръг. Затова в началото и си мислех, че няма на кого да разкажа за продуктите и за бизнес възможността. Сега започнах да слушам по-внимателно какво говорят хората около мен и с радост откривам, колко много от тях не само имат моите проблеми, но и също като мен желаят промяна.

 

 

  1.   '' Моят съпруг/съпруга няма да се заинтересува!''

Вариант 1: Повярвайте, зная как се чувствате. И аз се чувствах така в началото , но открих, че трябва просто да поговорим и да му обясня същината на бизнеса и конкретните ползи за него и семейството ни. Освен това решихме, че допълнителният ни доход от Форевър ще ни бъде от голяма полза в това да си осигурим лятната почивка, обучението на децата, екскурзия в чужбина, нова кола и т.н. Статистиката показва, че много съпрузи се включват в бизнеса на съпругите си едва когато те успеят, така че поеми отговорноста за избора си. Така ще имаш и силата и свободата да го разгърнеш най-пълно.

Вариант 2: В началото и аз си мислех, че съпругът ми няма да прегърне идеята въодушевено, защото той и децата ще трябва да се лишат в известен смисъл от вниманието ми към тях и от удобството винаги да съм им на разположение. Но когато чековете ми пораснаха, когато спечелих квалификацията за нашето първо Европейско рали и заедно, на разноски на ФЛП, отидохме за 3-4 дни в Лондон, отношението му изцяло се промени. Вече ме подкрепя изцяло и приема бизнеса ми с ФЛП като семеен, кани гости за мероприятията, разказва за продуктите и бизнеса, често по-ентусиазирано дори от мен. Това е живота. Всяко нещо с времето си.

 

 

 

  1.   ''Опарих се с  друга МЛМ компания и не искам и да чуя повече за мрежов маркетинг!''

Това е все едно да отидете на ресторант, да не ви хареса храната и да решите, че всички ресторанти в града са лоши. Вие не можете да фалирате в МЛМ, можете само да се откажете. Ако сте се опарили с предишната си МЛМ компания, намерете си друга, по добра и не се отказвайте. Представете се, че на надгробния ви паметник може да има един от двата епитафа: ''Тук почива..............., който опита само веднъж и се отказа.'' или ''Тук почива............................, който не успя, но никога не се отказа да опитва.''. Кой от двата ще си изберете?

 

 

Повярвайте, знам как се чувствате! Всъщност аз се почувствах по същия начин в началото.